Zdravotní pojišťovny

Naše ordinace praktického lékaře pro dospělé má uzavřenou smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami